image
همکاری دو جانبه بانک ملت و اندیشکده مهندسی محتوای مدیای ایرانیان
0
1400-02-21

طی جلسه ای که روز گذشته با حضور مدیران اندیشکده مهندسی محتوای مدیای ایرانیان و مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش بانک ملت برگزار گردید، اجرای دکترین آموزشی بانک ملت که پیش از این توسط اندیشکده با هدف تحول و توسعه در عرصه بانکداری کشور و آموزش مفاهیم نوین بانکی ارائه شده بود، کلید خورد.

نظرات (0)

ارسال نظر