image
همکاری دو جانبه اندیشکده مهندسی محتوای مدیای ایرانیان و مرکز مدیریت هوشمند سازی کشاورزی ایران مرکز پایش
0
1400-06-27

این تفاهم نامه به منظور راه اندازی و اجرای ابر سامانه مغزافزاری کشاورزی ایران با همکاری اندیشکده و مرکز پایش جهاد کشاورزی امضا شده است. پیش از این در خرداد ماه سال جاری این ابر سامانه توسط رئیس جمهور وقت آقای روحانی در مرکز پایش جهاد کشاورزی رونمایی گردیده بود. این ابر سامانه به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش های مختلف کشاورزی اعم از تولید، بازار، زیرساخت، خدمات، تحقیقات و منابع پایه که در 40 سال گذشته در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده بودند و افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران با پنل های مدیریتی و ابزارهای هوشمند طراحی شده است، تا کشاورزان و تولیدکنندگان را در تصمیم گیری درست یاری کند. از دیگر قابلیت های این سامانه، ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی کشاورزی، زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان، صنایع کشاورزی و مراکز ارائه دهنده خدمات کشاورزی و همچنین اینترنت اشیا می باشد.

نظرات (0)

ارسال نظر