image
تحول نظام آموزشی ایران؛ آری؟خیر؟
0
1399-04-05

اندیشکده ضمن بررسی و نتایج حاصله در خصوص وضعیت تحصیل دانش آموزان که در شرایط قابل قبولی نمی باشد، نسبت به ارائه این متد اقدام نموده است. دکتر مجتبی علی اکبری مدیر عامل اندیشکده درباره این طرح گفت: در این متد آموزشی که با بهره گیری از دانش روز دنیا طراحی شده است، مطالب آموزشی به شیوه ای کاملا نوین برای دانش آموزان تدریس خواهد شد که با تاثیر بر ذهن ناخودآگاه دانش آموز او را به پژوهش و مطالعه بیشتر وا می دارد. وی در ادامه گفت: در حقیقت با یک برنامه ریزی درست، هدفمند و توسعه محور می توانیم تمام شاخص های آموزشی، کسب و کار و اقتصادی را بهبود داده و برای شروع یک حرکت منسجم نیازمند همکاری و مشارکت سایر ارگان ها و سازمان های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر هستیم.

نظرات (0)

ارسال نظر